ทำบุญตักบาตรสำนักงาน

ทำบุญสำนักงานเขต 20-21 ต.ค. 2558