ประชุมปฏิบัติการพัฒนารูปแบบและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ร.ร.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

กิจกรรมการประชุมปฏิบัติการที่ ร.ร.ลำปลายมาศพัฒนา