กิจกรรมล่าสุดของไซต์

21 ม.ค. 2563 20:05 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข หน้าแรก
21 ม.ค. 2563 20:03 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข ร่วมรับชม-รับฟัง รายการ “พุธเช้า..ข่าว สพฐ.” ผ่านระบบ Video Conference
21 ม.ค. 2563 20:03 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว สร้าง ร่วมรับชม-รับฟัง รายการ “พุธเช้า..ข่าว สพฐ.” ผ่านระบบ Video Conference
21 ม.ค. 2563 19:59 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข ร่วมรับชม-รับฟัง รายการ “พุธเช้า..ข่าว สพฐ.” ผ่านระบบ Video Conference
21 ม.ค. 2563 19:59 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว สร้าง ร่วมรับชม-รับฟัง รายการ “พุธเช้า..ข่าว สพฐ.” ผ่านระบบ Video Conference
21 ม.ค. 2563 00:15 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต
21 ม.ค. 2563 00:04 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข หน้าแรก
21 ม.ค. 2563 00:00 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข ทำหน้าที่วิทยากรพี่เลี้ยงแก่ศึกษานิเทศก์ใหม่ฝึกประสบการณ์
20 ม.ค. 2563 23:57 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว สร้าง ทำหน้าที่วิทยากรพี่เลี้ยงแก่ศึกษานิเทศก์ใหม่ฝึกประสบการณ์
20 ม.ค. 2563 23:48 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข ทำหน้าที่วิทยากรพี่เลี้ยงแก่ศึกษานิเทศก์ใหม่ฝึกประสบการณ์
20 ม.ค. 2563 23:48 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว สร้าง ทำหน้าที่วิทยากรพี่เลี้ยงแก่ศึกษานิเทศก์ใหม่ฝึกประสบการณ์
20 ม.ค. 2563 23:19 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต
20 ม.ค. 2563 23:19 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว สร้าง ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต
20 ม.ค. 2563 21:28 junkaew แก้ไข หน้าแรก
20 ม.ค. 2563 21:27 junkaew แก้ไข หน้าแรก
20 ม.ค. 2563 21:04 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข ร่วมต้อนรับศึกษานิเทศก์ใหม่ฝึกประสบการณ์
20 ม.ค. 2563 21:04 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว สร้าง ร่วมต้อนรับศึกษานิเทศก์ใหม่ฝึกประสบการณ์
20 ม.ค. 2563 21:03 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข ร่วมต้อนรับศึกษานิเทศก์ใหม่ฝึกประสบการณ์
20 ม.ค. 2563 21:03 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว สร้าง ร่วมต้อนรับศึกษานิเทศก์ใหม่ฝึกประสบการณ์
17 ม.ค. 2563 01:11 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ลบ ร่วมคัดค้านการโอน ถ่าย ย้ายบุคลากรไปสังกัด ศธจ.
17 ม.ค. 2563 01:10 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข หน้าแรก
17 ม.ค. 2563 01:10 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข หน้าแรก
16 ม.ค. 2563 20:00 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข ร่วมคัดค้านการโอน ถ่าย ย้ายบุคลากรไปสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
16 ม.ค. 2563 20:00 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว สร้าง ร่วมคัดค้านการโอน ถ่าย ย้ายบุคลากรไปสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
16 ม.ค. 2563 19:55 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว สร้าง ร่วมคัดค้านการโอน ถ่าย ย้ายบุคลากรไปสังกัด ศธจ.

เก่ากว่า | ใหม่กว่า