กิจกรรมล่าสุดของไซต์

นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข ประเมินครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านสำราญ อ.เมืองนครพนม
นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว สร้าง ประเมินครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านสำราญ อ.เมืองนครพนม
นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข หน้าแรก
นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข หน้าแรก
นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข ประเมินครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านสำราญ
นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว สร้าง ประเมินครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านสำราญ
นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข ประเมินครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านสำราญ
นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว สร้าง ประเมินครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านสำราญ
15 ก.ค. 2562 09:28 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข ประชุมเตรียมการนิเทศแบบบูรณาการ
15 ก.ค. 2562 09:28 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว สร้าง ประชุมเตรียมการนิเทศแบบบูรณาการ
15 ก.ค. 2562 09:21 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต
15 ก.ค. 2562 09:21 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว สร้าง ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต
15 ก.ค. 2562 09:02 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข ประชุมศึกษานิเทศก์ เพื่อเตรียมการนิเทศแบบบูรณาการ และแจ้งข้อราชการ
15 ก.ค. 2562 09:02 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว สร้าง ประชุมศึกษานิเทศก์ เพื่อเตรียมการนิเทศแบบบูรณาการ และแจ้งข้อราชการ
15 ก.ค. 2562 08:59 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต
15 ก.ค. 2562 08:59 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว สร้าง ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต
15 ก.ค. 2562 08:57 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข หน้าแรก
15 ก.ค. 2562 08:45 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข หน้าแรก
12 ก.ค. 2562 20:48 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข หน้าแรก
12 ก.ค. 2562 20:46 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข ออกนิเทศติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
12 ก.ค. 2562 20:46 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว สร้าง ออกนิเทศติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
12 ก.ค. 2562 20:42 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข ร่วมประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในรอบ 6 เดือน ครั้งที่ 1
12 ก.ค. 2562 20:42 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว สร้าง ร่วมประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในรอบ 6 เดือน ครั้งที่ 1
12 ก.ค. 2562 20:41 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข ร่วมรับต้อนการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ของ ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา
12 ก.ค. 2562 20:40 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว สร้าง ร่วมรับต้อนการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ของ ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา

เก่ากว่า | ใหม่กว่า