รับการตรวจราชการติดตามและประเมินผลนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

โพสต์1 ก.ย. 2560 21:03โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 1 ก.ย. 2560 21:04 ]
วันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย นายสังวาลย์ ศรีโคตร รองศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร และผู้แทน/คณะผู้แทนของหน่วยงานที่รับการตรวจราชการ ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1,2,3, สพม.23 ,ประธานกรรมมการอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ประธานกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสกลนคร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร ให้การต้อนรับและรับการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ และนางสาวสุดากาญจน์ วงค์ษา ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

รับการตรวจราชการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

Comments