รับชมการประชุมทางไกล VDO conference การประเมินมาตรฐานการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และสภาพการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนที่มีนักเรียนมากกว่า 120 คน

โพสต์5 ก.ย. 2560 09:57โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 5 ก.ย. 2560 09:57 ]
Comments