ประเมินสภาพจริงผลการดำเนินงาน และคัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีเลิศในด้านการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information Technology : DLIT) รร.สุนทรวิจิตร อ.เมืองนครพนม

โพสต์12 พ.ย. 2559 02:49โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 12 พ.ย. 2559 02:55 ]