ประเมินสภาพจริงผลการดำเนินงาน และคัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีเลิศ ในด้านการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information Technology : DLIT) รร.ศรีโพนทองวิทยา อ.นาแก

โพสต์12 พ.ย. 2559 03:01โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 12 พ.ย. 2559 03:02 ]