ประเมินสภาพจริงผลการดำเนินงาน และคัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีเลิศ ในด้านการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information Technology : DLIT) รร.บ้านฝั่งแดง อ.ธาตุพนม

โพสต์12 พ.ย. 2559 03:11โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 12 พ.ย. 2559 03:14 ]