ประเมินสภาพจริงผลการดำเนินงาน และคัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีเลิศ ในด้านการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information Technology : DLIT) รร.บ้านดงต้องดงขวางราษฎร์บำรุง อ.เมืองนครพนม

โพสต์12 พ.ย. 2559 02:59โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 12 พ.ย. 2559 03:00 ]