ประชุมวิทยากร/วิทยากรพี่เลี้ยงเตรียมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงปฏิบัติการแนวการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ (ขั้นที่ 2) โครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย" ปีการศึกษา 2562

โพสต์20 ส.ค. 2562 09:01โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 20 ส.ค. 2562 09:01 ]