ประชุมเตรียมการเรื่องการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ด้านบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์

โพสต์13 ก.ค. 2560 09:37โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 13 ก.ค. 2560 09:37 ]
Comments