ประชุมประกาศมาตรการ สร้างการรับรู้เข้าใจ ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดนครพนม

โพสต์30 ม.ค. 2562 04:47โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 30 ม.ค. 2562 04:48 ]