ประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยเทคนิคการนิเทศแบบ Coaching and Mentoring Supervision เพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC : Personal Learning Community)

โพสต์16 มี.ค. 2560 03:49โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 16 มี.ค. 2560 03:49 ]
Comments