ประชุมคณะกรรมการ วิทยากร วิทยากรพี่เลี้ยงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษา โครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย" ปีการศึกษา 2562

โพสต์5 ก.ย. 2562 01:12โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 5 ก.ย. 2562 01:12 ]