ประชุมการตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ITA ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562

โพสต์16 มิ.ย. 2562 04:14โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 16 มิ.ย. 2562 04:15 ]