ประชุมการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and transparency Assessment : ITA Online)

โพสต์31 ต.ค. 2560 02:03โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 31 ต.ค. 2560 02:03 ]
Comments