ประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมินความสามารถในการอ่านนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระดับสนามสอบ ณ ศูนย์ประสานการสอบประจำอำเภอ

โพสต์12 ก.พ. 2562 02:02โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 12 ก.พ. 2562 02:03 ]