ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์3 มิ.ย. 2562 23:38โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 3 มิ.ย. 2562 23:38 ]