ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและให้คำปรึกษาในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562

โพสต์16 มิ.ย. 2562 03:28โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 16 มิ.ย. 2562 03:28 ]