ประชุมเชิงปฏิบัติการในการถอดบทเรียน นำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียนการสอน DLTV และ DLIT ภูมิภาค 11

โพสต์8 เม.ย. 2560 09:39โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 8 เม.ย. 2560 09:39 ]
Comments