ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัย ติดตาม และประเมินผลตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสกลนคร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

โพสต์1 ก.ย. 2560 21:27โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 1 ก.ย. 2560 21:28 ]
วันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัย ติดตาม และประเมินผลตามนโยบยลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสกลนคร โดย นางสนธยา ลำต้น รักษาการแทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมี ดร.อรุณรุ่ง โยธะสิงห์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ผู้รับผิดชอบโครงการ นำคณะศึกษานิเทศก์ ศธจ.สกลนคร ศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1,2,3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 สำนักงานส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน เขตละ 3 ท่าน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัย ติดตาม และประเมินผลตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมโกพลรัตน์ 3 โรงแรมอิมพีเรียลสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
ลิงค์สำหรับการแชร์         
Comments