พบผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอคำแนะนำในการประเมิน ITA ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต

โพสต์3 มิ.ย. 2562 22:06โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 3 มิ.ย. 2562 22:07 ]

ขอคำแนะนำ และเติมเต็มในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พุทธศักราช 2562