เปิด “ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน” โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียน สุจริต) ตามนโยบาย สพฐ.

โพสต์10 ก.ย. 2561 09:58โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 10 ก.ย. 2561 09:58 ]