นิเทศ แนะนำ เพื่อเตรียมรับการประเมินคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ระดับศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการศึกษาทางไกล ภูมิภาค 11

โพสต์1 มี.ค. 2560 14:50โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 1 มี.ค. 2560 14:53 ]
Comments