นิเทศ กำกับ ติดตาม ประสาน และตรวจเยี่ยมสนามสอบในการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559

โพสต์8 มี.ค. 2560 09:41โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 8 มี.ค. 2560 09:41 ]
Comments