กิจกรรม FB page

ร่วมรับชม-รับฟัง รายการ “พุธเช้า..ข่าว สพฐ.” ผ่านระบบ Video Conference

โพสต์21 ม.ค. 2563 20:03โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 21 ม.ค. 2563 20:03 ]

ทำหน้าที่วิทยากรพี่เลี้ยงแก่ศึกษานิเทศก์ใหม่ฝึกประสบการณ์

โพสต์20 ม.ค. 2563 23:57โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 21 ม.ค. 2563 00:00 ]

วันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วย นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 กล่าวต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ใหม่ฝึกประสบการณ์  พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ผู้ทำหน้าที่วิทยากรพี่เลี้ยง เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงหลักสูตรการฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษา ตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 17 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 (รวมระยะเวลา 20 วัน) ซึ่งการพัฒนาในระยะที่ 2 แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ประกอบด้วย ช่วงที่ 1 การศึกษาสภาพจริงในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 17-21 มกราคม 2563 (รวมระยะเวลา 11 วัน) ช่วงที่ 2 การศึกษาดูงานในโรงเรียน/ชุมชน/แหล่งเรียนรู้ ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำหนด ระหว่างวันที่ 28 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 25633 (รวมรยะเวลา 5 วัน) และ ช่วงที่ 3 สรุปผลการฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบ ระหว่างวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2563 (รวมระยะเวลา 4 วัน)  โดยการฝึกประสบการณ์ทั้ง 3 ระยะ อยู่ภายใต้การดูแลของวิทยากรพี่เลี้ยง ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ทำหน้าที่วิทยากรพี่เลี้ยงแก่ศึกษานิเทศก์ใหม่ฝึกประสบการณ์

ลิงค์สำหรับการแชร์

ร่วมต้อนรับศึกษานิเทศก์ใหม่ฝึกประสบการณ์

โพสต์20 ม.ค. 2563 21:04โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 20 ม.ค. 2563 21:04 ]

ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต

โพสต์13 ม.ค. 2563 00:28โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 13 ม.ค. 2563 00:28 ]

การจัดสอบแข่งขันทักษะวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ2563

โพสต์12 ม.ค. 2563 19:17โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 12 ม.ค. 2563 19:17 ]

ร่วมรับชม-รับฟังรายการ “พุธเช้า..ข่าว สพฐ.”

โพสต์7 ม.ค. 2563 23:04โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 7 ม.ค. 2563 23:04 ]

ประชุมศึกษานิเทศก์ : มกราคม 2563

โพสต์6 ม.ค. 2563 01:12โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 6 ม.ค. 2563 01:12 ]

ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต

โพสต์6 ม.ค. 2563 00:00โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 6 ม.ค. 2563 00:00 ]

ขอพรปีใหม่ พุทธศักราช 2563

โพสต์27 ธ.ค. 2562 18:11โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 27 ธ.ค. 2562 18:12 ]

ร่วมกิจกรรม 5 ส (Big Claning Day) ประจำปีงบประมาณ 2563

โพสต์27 ธ.ค. 2562 17:47โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 27 ธ.ค. 2562 17:47 ]

1-10 of 563