กิจกรรม FB page

ปฏิบัติหน้าที่คัดกรองผู้มาติดต่อราชการ

โพสต์โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว

ปฏิบัติงานคัดกรองผู้มาติดต่อราชการ สพป.นพ.1

โพสต์1 เม.ย. 2563 09:04โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 1 เม.ย. 2563 09:04 ]

Big Cleaning Day : 1 เม.ย. 2020

โพสต์1 เม.ย. 2563 05:11โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 1 เม.ย. 2563 05:13 ]

รายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." : 1 เม.ย. 2020

โพสต์1 เม.ย. 2563 05:08โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 1 เม.ย. 2563 05:08 ]

ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต

โพสต์29 มี.ค. 2563 20:35โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 29 มี.ค. 2563 20:36 ]

รับชม-รับฟัง รายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ."

โพสต์24 มี.ค. 2563 23:51โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 24 มี.ค. 2563 23:52 ]

Big Cleaning Day.

โพสต์24 มี.ค. 2563 09:59โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 24 มี.ค. 2563 10:00 ]

ประเมินผลการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

โพสต์23 มี.ค. 2563 21:59โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 23 มี.ค. 2563 22:00 ]

ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต

โพสต์22 มี.ค. 2563 21:06โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 22 มี.ค. 2563 21:06 ]

1-10 of 622