กิจกรรม FB page

รับชม-รับฟัง รายการ “พุธเช้า..ข่าว สพฐ.” ผ่านระบบ Video Conference

โพสต์โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต ]

ทบทวนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สู่แผนการจัดการเรียนรู้

โพสต์13 ก.ค. 2563 21:28โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 13 ก.ค. 2563 21:28 ]

ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต

โพสต์13 ก.ค. 2563 21:25โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 13 ก.ค. 2563 21:25 ]

ปฏิบัติหน้าที่คัดกรองผู้มาติดต่อราชการ ณ สพป.นครพนม เขต 1

โพสต์13 ก.ค. 2563 21:24โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 13 ก.ค. 2563 21:24 ]

ปฎิบัติหน้าที่คัดกรองผู้มาติดต่อราชการ ณ สพป.นครพนม เขต 1

โพสต์13 ก.ค. 2563 21:22โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 13 ก.ค. 2563 21:23 ]

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ครั้งที่ 4/2563

โพสต์13 ก.ค. 2563 21:20โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 13 ก.ค. 2563 21:20 ]

รับชม-รับฟัง รายการ “พุธเช้า..ข่าว สพฐ.” ผ่านระบบ Video Conference

โพสต์8 ก.ค. 2563 09:14โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 8 ก.ค. 2563 09:14 ]

นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

โพสต์7 ก.ค. 2563 17:47โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 7 ก.ค. 2563 17:47 ]

1-10 of 687