กิจกรรม FB page

ประชุมวิทยากร/วิทยากรพี่เลี้ยงเตรียมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงปฏิบัติการแนวการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ (ขั้นที่ 2) โครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย" ปีการศึกษา 2562

โพสต์โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต ]

ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต

โพสต์18 ส.ค. 2562 20:19โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 18 ส.ค. 2562 20:20 ]

อบรมโครงการขยายผลการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ (Boot Camp)

โพสต์10 ส.ค. 2562 03:48โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 10 ส.ค. 2562 03:49 ]

ประชุมสัมมนาทางวิชาการ "บทบาทศึกษานิเทศก์" ในยุคดิจิตัล

โพสต์10 ส.ค. 2562 03:47โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 10 ส.ค. 2562 03:47 ]

ประชุม ก.ต.ป.น. และประธานเครือข่าย

โพสต์8 ส.ค. 2562 19:38โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 8 ส.ค. 2562 19:40 ]

ร่วมรับการตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

โพสต์8 ส.ค. 2562 19:35โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 8 ส.ค. 2562 19:35 ]

ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต

โพสต์4 ส.ค. 2562 21:51โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 4 ส.ค. 2562 21:52 ]

ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต

โพสต์21 ก.ค. 2562 19:51โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 21 ก.ค. 2562 19:52 ]

1-10 of 480