กิจกรรม FB page

อบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย วันที่ 2

โพสต์โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต ]

อบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

โพสต์19 เม.ย. 2562 06:50โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 19 เม.ย. 2562 06:50 ]

ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพร และสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2562

โพสต์11 เม.ย. 2562 03:57โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 11 เม.ย. 2562 03:57 ]

ประชุมศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 1/2562

โพสต์11 เม.ย. 2562 03:53โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 11 เม.ย. 2562 03:56 ]

ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ และพิธีทำน้ำอภิเษก

โพสต์9 เม.ย. 2562 02:26โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 9 เม.ย. 2562 02:26 ]

การฝึกอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

โพสต์6 เม.ย. 2562 00:53โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 6 เม.ย. 2562 00:53 ]

อบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โพสต์5 เม.ย. 2562 01:51โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 5 เม.ย. 2562 01:51 ]

อบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

โพสต์4 เม.ย. 2562 12:44โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 5 เม.ย. 2562 01:56 ]

1-10 of 415