เยี่ยมชมและให้กำลังใจ โรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาทางไกลด้วย DLIT "โรงเรียนอนุบาลนครพนม"

โพสต์2 มี.ค. 2560 09:42โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 2 มี.ค. 2560 09:44 ]
วันที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 17.00 น. นายสุริยา สาแก้ว พร้อม นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ในนามตัวแทนของคณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เดินทางไปเยี่ยมชมการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนอนุบาลนครพนม (รร.ต้นแบบด้านการจัดการศึกษาด้วย DLIT ของเขตพื้นที่) ในการเข้ารับการประเมินคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT : Distance Learning Information Technology) จากศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการศึกษาทางไกล ภูมิภาค 11 ซึ่งมีกำหนดการประเมินในวันที่ 3 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 
Comments