เยี่ยมชมและให้กำลังใจ Open eyes & PLC ร.ร.สุขภาวะ ของ ร.ร.บ้านยอดชาดวิทยา

โพสต์28 ส.ค. 2562 10:22โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 28 ส.ค. 2562 10:23 ]
วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วย นางพรรณวดี มณีรัตน์ และนางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เยี่ยมชมและให้กำลังใจกิจกรรม Open eyes & PLC ร.ร.สุขภาวะ ของ โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา อำเภอวังยาง ซึ่งเป็นโรงเรียนลูกข่ายของโรงเรียน NODE ตามโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุขภาวะเพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC   โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน NODE ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเครือข่ายวังยางพัฒนา และครูเครือข่าย Node เข้าร่วมกิจกรรม Open eyes & PLC ร.ร.สุขภาวะ โดยพร้อมเพรียงกัน ณ โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 

เยี่ยมชมและให้กำลังใจ Open eyes & PLC ร.ร.สุขภาวะ ของ ร.ร.บ้านยอดชาดวิทยา

ลิงค์สำหรับการแชร์