"อยู่เราอุ่นใจ ไปเราคิดถึง"

โพสต์19 พ.ย. 2559 15:02โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 29 ธ.ค. 2559 15:41 ]
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 18.00 น. ณ สวนอาหารรุ่งเรือง อำเภอเมืองนครพนม นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร และคุณครูพิศอุดม พงษ์พวงเพชร ร่วมงานเลี้ยงส่งบุคลากรย้าย คือ นางอุทุมพร นุรา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ย้ายไปปฏิบัติงานในกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 นางสุมาลี ไชยสุระ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 และร่วมแสดงความยินดีกับผู้ประสบความสำเร็จ คือ นางจารุนันท์ เนวะมาตย์ นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายณรัช ไชยสุระ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลนครพนม อำเภอเมืองนครพนม และ นางสาวพิไลพร อ่อนหวาน พนักงานบัญชี สอบบรรจุเป็นพนักงานและปฏิบัติงานที่ธนาคารเอสเอ็มอี สาขาสกลนคร โดยมีเจ้าหน้าที่และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ร่วมเลี้ยงส่ง และแสดงความยินดีกับบุคลากรทั้งหมด ในการนี้คณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครพนม เขต 1 ร่วมงานเลี้ยงส่ง และแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ย้ายและประสบความสำเร็จโดยพร้อมเพรียงกัน

อยู่เราอุ่นใจ ไปเราคิดถึง

อยู่เราอุ่นใจ ไปเราคิดถึง

ลิงค์สำหรับการแชร์