ออกประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ร.ร.บ้านหนองยาว อ.เมืองนครพนม

โพสต์12 พ.ย. 2562 19:52โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 12 พ.ย. 2562 19:52 ]
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนครพนม โดยคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ออกประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 (ในรอบ 12 เดือน) นางสาวปาริชาติ พรมศรี ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหนองยาว เครือข่ายคำเตย อำเภอเมืองนครพนม ซึ่งดำเนินการประเมินตามกรอบของการประเมินโดยใช้วิธีการนำเสนอของผู้ปฏิบัติงาน การสังเกต การสัมภาษณ์ การสอบถาม และเอกสาร ร่องรอย หลักฐานประกอบการประเมิน ซึ่งการประเมินครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการตามคำสั่งฯ เป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2

ลิงค์สำหรับการแชร์