ออกนิเทศติดตามโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ แบบบูรณาการ

โพสต์16 ก.ย. 2562 04:58โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 18 ก.ย. 2562 22:44 ]
วันที่ 12 กันยายน 2562 นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้คณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ออกนิเทศติดตามโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ แบบบูรณาการ ได้แก่ การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning การนิเทศติดตามโรงเรียนโรงเรียนคุณภาพดีประจำตำบล และโรงเรียนประชารัฐ การนิเทศติดตามครูผู้สอนที่ผ่านการอบรม Boot camp การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV การนิเทศติดตามการใช้สื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และการเข้าระบบประเมินออนไลน์โรงเรียนวิถีพุทธ 29 ประการ ระหว่างวันที่ 9-13 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนในสังกัดเครือข่ายที่รับผิดชอบ

นิเทศบูรณาการบ้านนาทราย

นิเทศบูรณาการบ้านหนองดินแดง

นิเทศแบบบูรณาการ ร.ร.บ้านโพนป่าหว้าน

นิเทศบูรณาการ ร.ร.บ้านวังไฮหนองกุง

นิเทศแบบบูรณาการ ร.ร.บ้านทุ่งมน

ลิงค์สำหรับการแชร์