ออกนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โพสต์22 พ.ค. 2563 09:39โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 22 พ.ค. 2563 09:39 ]
วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินลการจัดการศึกษา ออกนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเครือข่ายที่รับผิดชอบทั้ง 25 เครือข่ายใน 6 อำเภอ เพื่อสำรวจความพร้อมในการเข้าถึงการรับชมการเรียนการสอนทางไกลของนักเรียนและผู้ปกครอง ทั้งทางโทรทัศน์ผ่านจานดาวเทียม เคเบิ้ลทีวี กล่องทีวีดิจิตัล คอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟน โดยวันนี้คณะศึกษานิเทศก์ลงพื้นที่เครือข่ายโรงเรียนที่รับผิดชอบ ในการนี้ นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ออกนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นักเรียนและผู้ปกครองกลุ่มเป้าหมายโรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ โรงเรียนบ้านนามูลฮี้น และโรงเรียนสุนทรวิจิตร เครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูทั้งสามโรงเรียนให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวก และร่วมลงพื้นที่นิเทศ กำกับ ติดตามฯ ในครั้งนี้ลุล่วงด้วยดี 

นิเทศการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางไกล ร.ร.บ้านนาหัวบ่อ

นิเทศการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางไกล ร.ร.บ้านนามูลฮี้น

นิเทศการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางไกล ร.ร.สุนทรวิจิตร

ลิงค์สำหรับการแชร์