อวยพรปีใหม่ พุทธศักราช 2559

โพสต์4 ม.ค. 2559 06:34โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2559 16:42 ]
วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2559  เวลา 14.00 น. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นำโดย นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ นายรัฐศาสตร์ กองสินแก้ว  รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 นายพงษ์เพชร ทิพย์วงศ์ ผู้อำนวยการ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  และศึกษานิเทศก์ เข้าอวยพรและรับพรปีใหม่ พุทธศักราช 2559 นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เนื่องในวโรกาสขึ้นพุทธศักราชใหม่ 2559 ณ หน้าห้องทำงานผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หลังจากนั้นคณะศึกษานิเทศก์ร่วมอวยพรและรับพรจากนายรัฐศาสตร์ กองสินแก้ว นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 และนายพงษ์เพชร ทิพย์วงศ์  ผู้อำนวยการ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ตามลำดับ

อวยพรปีใหม่ พุทธศักราช 2559