อบรมปฏิบัติการโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีงบประมาณ 2561

โพสต์22 ก.ค. 2561 10:03โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 22 ก.ค. 2561 10:04 ]


วันที่ 22 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมปฏิบัติการโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเรณูวิทยาคาร อำเภอเรณูนคร และห้องประชุมโรงเรียนพระธาตุพนม (สพม.22) อำเภอธาตุพนม ตามลำดับ พร้อมมอบหมายให้ นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประธานในพิธีเปิดการอบรมปฏิบัติการโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ณ จุดอบรมอำเภอเมือง : ห้องประชุมหนองบึก 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด และจุดอบรมอำเภอวังยาง : ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองบึง อำเภอวังยาง นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประธานพิธีเปิดการอบรมฯ ณ จุดอบรมอำเภอปลาปาก : โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง อำเภอปลาปาก และนายมงคล รุ่งสว่าง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประธานพิธีเปิดการอบรมฯ ณ จุดอบรมอำเภอนาแก : ห้องประชุมโรงเรียนศรีโพนทองวิทยา อำเภอนาแก ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมแต่ละจุดประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน เข้ารับการอบรมปฏิบัติการโดยพร้อมเพรียงกัน

อบรมปฏิบัติการโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จุดอบรมอำเภอเมืองนครพนม

ลิงค์สำหรับการแชร์