อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร Coaching skill for teachers by points you

โพสต์1 ก.ค. 2561 08:24โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 1 ก.ค. 2561 08:39 ]
วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางจันทรืเพ็ญ สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เข้ารับการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร Coaching skill for teachers by points you โดย อ.วีรพงษ์ ศรัทธาผล (โค้ชเพียว) และคณะ จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ณ หอประชุมรัตนโกเศศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร Coaching skill for teachers by points you

ลิงค์สำหรับการแชร์