อบรมครูผู้สอนทางไกลสะเต็มศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

โพสต์26 พ.ค. 2562 01:05โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 26 พ.ค. 2562 23:07 ]
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมครูทางไกลสะเต็มศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งมีนายพุทธพงษ์ พงษพวงเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีเปิด โดยมี นางวัฒนา กงวิรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ นางพรรณวดี มณีรัตน์ ผู้รับผิดชอบโครงการ และนางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมนิเทศ ติดตาม และให้กำลังใจผู้เข้ารับการอบรมฯ ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้ จำนวน 60 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์สะเต็มศึกษา ร.ร.สุนทรวิจิตร อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม

อบรมครูผู้สอนทางไกลสะเต็มศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

ลิงค์สำหรับการแชร์