อบรมครูพี่เลี้ยงสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ปีงบประมาณ 2561

โพสต์4 เม.ย. 2561 07:15โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 4 เม.ย. 2561 07:31 ]
วันที่ 31 มีนาคม 2561ถึง วันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายวัชโรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1มอบหมายให้ นางพรรณวดี มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการ STEM Education ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 อบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา  (STEM Education) โดยอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามแนวทางสะเต็มศึกษา ช่วงที่ 3 ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2561ถึง วันที่ 2 เมษายน 2561 ณ ศูนย์อบรมครูสะเต็มศึกษาประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 : โรงเรียนสุนทรวิจิตร อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ซึ่่งมีโรงเรียนที่เข้าร่วมอบรมตามโครงการในครั้งนี้ ได้แก่ โรงเรียนสุนทรวิจิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 โรงเรียนบ้านหาดแพง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โรงเรียนสัตยานันท์  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โรงเรียนชุมชนเทศบาล 4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม สังกัดละ 3 คน เข้าร่วมอบรมฯโดยพร้อมเพรียงกัน ร่วมฝึกปฏิบัติกิจกรรมตามระบบเป็นระยะ ๆ พร้อมกับทำแบบทดสอบออนไลน์ในวันอบรมวันสุดท้าย ณ ศูนย์สะเต็มศึกษาโรงเรียนสุนทรวิจืตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
 

อบรมครูพี่เลี้ยงสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ช่วงที่ 3 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 31 มีค. 2561

อบรมครูพี่เลี้ยงสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ช่วงที่ 3 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 1 เม.ย 2561

อบรมครูพี่เลี้ยงสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ช่วงที่ 3 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย : 2 เม.ย 2561

ลิงค์สำหรับการแชร์
Comments