อบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM Education) ประจำปีงบประมาณ 2561

โพสต์16 มี.ค. 2561 23:44โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 20 มี.ค. 2561 09:39 ]
วันที่ 17-19 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวัชโรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1มอบหมายให้ นางพรรณวดี มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการ STEM Education ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 อบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา  (STEM Education) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามแนวทางสะเต็มศึกษา ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์อบรมครูสะเต็มศึกษาประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 : โรงเรียนสุนทรวิจิตร อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ซึ่งมีโรงเรียนที่เข้าร่วมอบรมตามโครงการในครั้งนี้ ได้แก่ โรงเรียนสุนทรวิจิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 โรงเรียนบ้านหาดแพง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โรงเรียนสัตยานันท์  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และโรงเรียนเทศบาล 4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สังกัดละ 3 คน เข้าร่วมอบรมฯโดยพร้อมเพรียงกัน

อบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ‎(STEM Education)‎

ลิงค์สำหรับการแชร์