อบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษาตอนต้น

โพสต์26 พ.ค. 2561 09:17โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 26 พ.ค. 2561 09:18 ]
วันที่ 27 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.45 น. ณ ศูนย์สะเต็มศึกษา โรงเรียนสุนทรวิจิตร อำเภอเมืองนครพนม นายวัชรโรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษาตอนต้น พร้อมด้วย นางพรรณวดี มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการ และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : สาระที่ 4 เทคโนโลยี โดย นางศลิษา ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวิจิตร กล่าวรายงาน ขอขอบคุณคณะวิทยากรพี่เลี้ยงจากศูนย์สะเต็มศึกษา โรงเรียนสุนทรวิจิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มา ณ โอกาสนี้

อบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษาตอนต้น

ลิงค์สำหรับการแชร์