อบรมโครงการขยายผลการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ (Boot Camp)

โพสต์10 ส.ค. 2562 03:43โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 10 ส.ค. 2562 03:46 ]
วันที่ 10 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประธานเปิดการอบรมโครงการขยายผลการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ (Boot Camp) และการนิเทศ ติดตามเพิ่อยกระดับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทั้งระบบ ใช้เทคนิคการสอนตามรูปแบบ Communicative Approach อย่างเข้มข้น ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่10-11สิงหาคม 2562 โดยมีนายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1กล่าวรายงาน ซึ่งนายวิทวินทร์ ประทังคติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการ โดยในการอบรมครั้งนี้ที่เน้นทักษะการสอนให้กับครู เพื่อนำไปใช้กับนักเรียน โดยมีนักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ มุ่งประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น วิทยากรเป็นครูผู้สอนที่จบวิชาเอกภาษาอังกฤษ ซึ่งมีศึกษานิเทศก์ และกลุ่มเป้าหมาย : ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ อำเภอเมือง อำเภอเรณูนคร และอำเภอธาตุพนม เข้าร่วมอบรมโดยพร้อมเพรียงกัน

การอบรมโครงการขยายผลการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ ‎(Boot Camp)‎

ลิงค์สำหรับการแชร์