อบรมการจัดประสบการณ์เรียนรู้บูรณาการคณิตศาสตร์ด้วยระบบทางไกล โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย

โพสต์21 ก.ค. 2561 10:24โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 6 ส.ค. 2561 08:25 ]

วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประธานพิธีเปิดการอบรมการจัดประสบการณ์เรียนรู้บูรณาการคณิตศาสตร์ด้วยระบบทางไกล โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ของโรงเรียนในสังกัด ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษา ในการนี้ นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมี นางพรรณวดี มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะศึกษานิเทศก์รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนเข้าร่วมอบรมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

อบรมการจัดประสบการณ์เรียนรู้บูรณาการคณิตศาสตร์ด้วยระบบทางไกล โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย : 21๋ีJULY2018

ลิงค์สำหรับการแชร์