อบรมหลักสูตร Main Course เพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ

โพสต์18 ต.ค. 2562 07:31โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 13 มี.ค. 2563 12:09 ]
วันที่ 14 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประธานเปิดอบรมหลักสูตร Main Course เพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ ตามโครงการสนับสนุนการพัฒนาครู และโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง : มูลนิธิลำปลายมาศพัฒนา ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล) อ.ธาตุพนม โรงเรียนบ้านนาผือบอนราษำร์นุกูล อ.นาแก โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง อ.นาแก โรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา อ.เรณูนคร โรงเรียนบ้านนาเลียง อ.นาแก โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา และโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี อ.วังยาง อบรมระหว่างวันที่ 14-18 ตุลาคม 2562 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 7 โรงเรียน เข้าร่วมอบรมฯโดยพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

อบรมหลักสูตร Main Course เพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ : 14102562

อบรมหลักสูตร Main Course เพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ : 16102562

อบรมหลักสูตร Main Course เพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ : 15102562

Main Course เพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ : 17102019

พิธีปิดการอบรมหลักสูตร Main Course เพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ พร้อมมอบเกียรติบัตร

ลิงค์สำหรับการแชร์