อบรมเชิงปฏิบัติการสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

โพสต์7 มี.ค. 2562 10:36โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 10 มี.ค. 2562 10:10 โดย junkaew ]
วันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้นางพรรณวดี มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการสะเต็มศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา อบรมเชิงปฏิบัติการสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 7-10 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ร.ร.สุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ซึ่งมีโรงเรียนที่เข้าอบรมทางไกล ได้แก่ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม โรงเรียนเทศบาล 3 และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครพนม

STEM Education 1 : มัธยมปลาย

STEM Education วันที่ 2 : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

STEM Education ม.ปลาย วันที่ 3

STEM ม.ปลาย วันที่ 4 : วันสุดท้าย

ลิงค์สำหรับการแชร์