อบรมเชิงปฏิบัติการนิเทศติดตามการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ด้วยระบบทางไกล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา

โพสต์7 มิ.ย. 2561 08:54โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 7 มิ.ย. 2561 08:55 ]
วันที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการตามคำสั่งฯ อบรมเชิงปฏิบัติการนิเทศติดตามการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ด้วยระบบทางไกล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ โดยผู้รับผิดชอบโครงการ นางพรรณวดี มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคณะศึกษานิเทศก์รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พร้อมคณะกรรมการ/วิทยากรพี่เลี้ยง ตามคำสั่งฯ ร่วมอบรม/ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือทำกิจกรรมของผู้บริหารสถานในครั้งนี้

อบรมเชิงปฏิบัติการนิเทศติดตามการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ด้วยระบบทางไกล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา

ลิงค์สำหรับการแชร์