อบรมเชิงปฏิบัติการแนวการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ‎(ขั้นที่ 2)‎ รุ่นที่ 2

โพสต์31 ส.ค. 2562 16:55โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 31 ส.ค. 2562 16:55 ]
วันที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นางพรรณวดี มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” พร้อม นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการแนวการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” (ขั้นที่ 2) รุ่นที่ 2 ประกอบด้วย ครูผู้สอนปฐมวัยในอำเภอธาตุพนม อำเภอเรณูนครและอำเภอวังยาง เพื่อให้ครูปฐมวัย มีความรู้ ความเข้าใจวิทยาการคำนวณ สามารถขับเคลื่อนในการจัดกิจกรรมที่สร้างความสนุก ความเพลิดเพลิน ฝึกทักษะการสังเกต รู้จักตั้งคำถามและหาคำตอบด้วยตนเอง เตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัยเป็นบุคคลที่มีคุณภาพในอนาคต ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ถึง วันที่ 1 กันยายน 2562 ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

อบรมเชิงปฏิบัติการแนวการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ‎(ขั้นที่ 2)‎ รุ่นที่ 2

ลิงค์สำหรับการแชร์