อบรมเชิงปฏิบัติการแนวการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” (ขั้นที่ 2) รุ่นที่ 1 และพิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

โพสต์26 ส.ค. 2562 04:42โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 21 พ.ย. 2562 06:30 ]
วันที่ 25 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นางพรรณวดี มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย และคณะวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการแนวการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” (ขั้นที่ 2) รุ่นที่ 1 ประกอบด้วย อำเภอเมืองนครพนม และอำเภอนาแก จำนวน 121 คน เพื่อให้ครูปฐมวัย มีความรู้ ความเข้าใจแนวการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ สามารถขับเคลื่อนในการจัดกิจกรรมที่สร้างความสนุก ความเพลิดเพลิน ฝึกทักษะการสังเกต รู้จักตั้งคำถามและหาคำตอบด้วยตนเอง เตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัยเป็นบุคคลที่มีคุณภาพในอนาคต และในช่วงท้ายสุดของการอบรมในครั้งนี้ นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบเกียรติบัตรให้กับครูผู้สอนที่ผ่านการอบรมฯ ในขั้นที่ 1 ที่ผ่านมา และผู้ที่ผ่านการอบรมฯ ในขั้นที่ 2 รุ่นที่ 1 ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 

กิจกรรมระหว่างการอบรมฯ วันที่ 2 : 25082562

ปฏิบัติกิจกรรมระหว่างการอบรม : 24082563

อบรมเชิงปฏิบัติการแนวการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ‎(ขั้นที่ 2)‎ รุ่นที่ 1 และพิธีปิด

ลิงค์สำหรับการแชร์