อบรมเชิงปฏิบัติการแนวการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” (ขั้นที่ 2) รุ่นที่ 1

โพสต์24 ส.ค. 2562 05:29โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 24 ส.ค. 2562 05:29 ]
วันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” (ขั้นที่ 2) รุ่นที่ 1 ประกอบด้วย อำเภอเมืองนครพนม และอำเภอนาแก จำนวน 121 คน เพื่อให้ครูปฐมวัย มีความรู้ ความเข้าใจแนวการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ สามารถขับเคลื่อนในการจัดกิจกรรมที่สร้างความสนุก ความเพลิดเพลิน ฝึกทักษะการสังเกต รู้จักตั้งคำถามและหาคำตอบด้วยตนเอง เตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัยเป็นบุคคลที่มีคุณภาพในอนาคต โดยมี นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมี นางพรรรณวดี มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการ และคณะทำงาน วิทยากรพี่เลี้ยง ดำเนินการอบรมฯ ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

อบรมเชิงปฏิบัติการแนวการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ "บ้านนักวิทย์ ขั้นที่ 2" รุ่นที่ 1

ลิงค์สำหรับการแชร์