อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาสมรรถนะทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Team : RT) เพื่อการขับเคลื่อนโครงการแบบมุ่งเน้นประสิทธิผล โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เขตตรวจราชการที่ 11 ปี พ.ศ.2561

โพสต์25 เม.ย. 2561 10:30โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 1 พ.ค. 2561 10:38 โดย junkaew ]
วันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. ดร.อนุรักษ์ อุปพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาสมรรถนะทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Team : RT) เพื่อการขับเคลื่อนโครงการแบบมุ่งเน้นประสิทธิผล โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เขตตรวจราชการที่ 11 ปี พ.ศ.2561 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2561 ณ ห้องทรายทอง โรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิว อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ประกอบด้วย RT จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 , 2 และ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 และ 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เขตละ 3 คน ซึ่งเนื้อหาหลักในการอบรมประกอบด้วย การสร้างเวบเพจ (Webpage) การสร้างแบบสอบถามจาก Google form การสร้างเกม คำถามจากโปรแกรม Kahoot และการสร้างภาพยนตร์สั้น โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 เป็นเจ้าภาพในการจัดอบรมฯ ครั้งนี้

พัฒนาสมรรถนะทีมเคลื่อนที่เร็ว : วันที่ 3

พัฒนาสมรรถนะทีมเคลื่อนที่เร็ว วันที่ 2

พัฒนาสมรรถนะทีมเคลื่อนที่เร็ว ‎‎(Roving Team : RT)‎‎ วันแรก

ลิงค์สำหรับการแชร์