อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2562 (ขั้นที่ 1) รุ่นที่ 9 และรุ่นที่ 1-8

โพสต์21 ก.ค. 2562 00:27โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 21 ก.ค. 2562 20:02 ]
วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นางพรรณวดี มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ผู้รับผิดชอบโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปรเะเทศไทย ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วย นางวัฒนา กงวิรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้  นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง และนายวิทวินทร์ ประทังคติ พร้อมคณะกรรมการ/วิทยากร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานด้วยระบบทางไกล โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2562 (ขั้นที่ 1) ให้กับโรงเรียน รุ่นที่ 9  จำนวน 95 โรงเรียน (95 คน) และสำหรับทดแทนข้าราชการครูผู้เกษียณอายุราชการ หรือไปสอนในชั้นอื่น ในรุ่นที่ 1-8 จำนวน 45 โรงเรียน (56 คน) รวมทั้งสิ้น 150 คน ในหัวเรื่อง น้ำและอากาศ และการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

อบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานด้วยระบบทางไกล : บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย

กิจกรรมการทดลองบ้านนักวิทย์ : วันแรก July 20th

ลิงค์สำหรับการแชร์