อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ขั้นที่ 2 ปีการศึกษา 2560

โพสต์24 พ.ย. 2560 09:53โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 24 พ.ย. 2560 09:53 ]
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมปฏิบัติการโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ขั้นที่ 2 ปีการศึกษา 2560 "การทำโครงงานแบบวัฎจักรสืบเสาะ และการลงข้อมูลการประเมินออนไลน์ รุ่นที่ 7 จำนวน 8 โรงเรียน รุ่นที่ 7 โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 21 โรงเรียน และโรงเรียนที่ต้องประเมินคงสภาพในรุ่นที่ 1,2,3,4,5,6 รวมทั้งหมด 73 โรงเรียน จำนวน 105 คน อบรมฯตั้งแต่วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2560 โดยมี นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน และนางพรรณวดี มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่งวิทยากรให้ความรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการฯในครั้งนี้ คือ อาจารย์สุภิมล บุญพอก อาจารย์ประจำภาควิชาคณะศึกษาศาสตร์ มห่วิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด ผู้เชี่ยวชาญสาขาปฐมวัย และนางสาวอรัญญา สมสา วิทยากรผู้ช่วยภาควิชาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย"

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" บ่ายวันแรก

ลิงค์สำหรับการแชร์